Energieffektiva byggnader

Din Pålitliga Protech-Plattform med Digital Rådgivning

Vi omvandlar komplex data till snabba lönsamma åtgärder genom digital rådgivning, vilket resulterar i energieffektiva byggnader och förbättrad avkastning.

Några utvalda kunder

Konkreta insikter för lyckade beslut

Oavsett justering av värmescheman eller identifiering av underpresterande system,
presenterar våra digitala rådgivare betydelsefulla insikter. Resultatet blir en genväg till energibesparingar.

Omvärldsbevakning

Ligg steget före med spotmarknadspriser och väderprognoser.

Din GPS i datahavet

Data kan vara förvirrande, just därför har vi fokuserat på att skapa en logisk och lättanvänd plattform.

Grönt fokus

Bli uppdaterad i linje med de senaste miljöregleringarna.

För varje HVAC-system

Påskynda viktiga beslut

Snabba på ditt beslutsfattande med digital rådgivning. Upptäck omedelbart lönsamma möjligheter som vägleder dig till att prioritera effektivt i din byggnadsportfölj.

Lönsamhet i fokus

Få stabilitet i osäkra tider

Vi har funderat på den skiftande energimarknaden, så ni slipper. Från att navigera nya regleringar till att anpassa sig till rörliga energipriser, ser vi till att ni ligger steget före.

Hållbarhet och skalbarhet

Få hjälp att nå dina mål

Tänk om du kunde få en prognos på byggnadsportföljens prestanda för ett år framåt, där det särskilt anpassas till era finansiella och hållbarhetsmål?

Den intelligenta fastigheten

Innovationer för resultat

Vi grundar våra analysmodeller på insikter från 4,5 miljoner kvadratmeter fastighetsyta. Genom att använda artificiell intelligens lär vi oss av historien för att skapa rätt grund för framtiden och driva utvecklingen inom fastighetsteknologi.

Nästa generations kapacitet

Utvalda moduler i vår plattform Propmate.

Realtidsförslag

Få anpassade rekommendationer på åtgärder för ytterligare energibesparingar.

Miljömärkning och Grön Finansiering

Uppfyll kriterier och öka fastighetsvärden med bättre finansiering.

Spotpris- och taxaoptimering

Använd resurser när det är som billigast.

Investeringsuppföljning

Verklig uppföljning av investeringars effekt och ROI.

Ledningsoptimering

Verktyg utformade för verkställande nivå.

Konsekvent inomhusklimat

Klimatkontroll med temperatur-, CO2 och RF-övervakning.

10 st

Kommersiella innovationer i fastighetsbranschen

>4,500,000 m²

Fastighetsyta analyserad för energioptimering

+30 år

Erfarenhet av energibesparingar i byggnader

Vår vision

Vår vision är att skapa byggnader som inte bara huserar, utan också anpassar sig, lär sig och växer med oss. 

Vi vill bidra till en framtid där optimering av resurser är en naturlig och enkel process för alla organisationer som hanterar byggnader.

Affärsnyttan med Abentor

Allt-i-ett

En plattform, flera lösningar. Vi minskar ditt beroende av flera aktörer med ett komplett system för resursoptimering.

Resultat i fokus

Att uppnå sina energi- och hållbarhetsmål är kärnan i den gröna omställningen. Vi gör vägen dit enklare med resultatorienterade verktyg.

Högsäkerhetsklassad mjukvara

Med en allt mer digital närvaro är det av högsta prioritet att skydda din data. Vi sätter alltid säkerheten i centrum.

Skalbart och digitalt

Våra lösningar tillhandahålls i en webbaserad plattform. Resultatet blir en tillgänglig och skalbar lösning.

Nyheter

FAQ

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor.

Ja. Vår plattform med digital rådgivning är utvecklad för att befria er från monotona felsökningar och upprepande arbetsuppgifter, vilket låser upp mer tid för betydelsefulla investeringar och hantering av akuta problem.

Våra kunder upplever vanligtvis mellan 15 % och 75 % i energibesparingar
under det första året av vårt samarbete, beroende på vilken lösning som implementeras. Besparingarna baseras på energioptimering med hjälp av AI och effekten av de investeringar som föreslås av den digitala rådgivaren.

De flesta byggnader har redan de tekniska förutsättningarna som
krävs. Till skillnad från många andra system för energihantering, förlitar vi oss mer på ingenjörskonst, vilket innebär att mindre inmatningsparametrar behövs.

Vår genomsnittliga återbetalningstid för vår plattform med digitala rådgivare är mellan 1-2 år. Föreslagna investeringar från Propmate har en genomsnittlig återbetalningstid på 3-5 år.

Vår genomsnittliga tidsram brukar ligga på 2-3 veckor per byggnad. Dock varierar detta beroende på varje byggnads unika förutsättningar och den önskade lösningen.

Nej, varje möjlighet som våra rådgivare identifierar levereras som
ett beslutsförslag. Dock, för energioptimering med hjälp av AI, gör algoritmen ”beslut” för att justera energianvändningen i byggnaden.

Säkerhet och integritet är otroligt viktigt och något som vi prioriterar högt.
Därför använder vi den högsta säkerhetsklassen som finns tillgänglig för kommersiellt bruk.

Våra modeller kombinerar data från en fastighetsyta på ca 4,5 miljoner m², avancerad termodynamik och högupplösta nyckeltal från varje byggnad. När dessa kombineras med klimatprognoser från SMHI och indikatorer för spotpriser från Nordpool, skapar vi vår industris mest kapabla och kraftfulla AI för byggnadsprestanda.

Redo att sätta igång?

Få full insyn i ditt fastighetsbestånd, sänk ditt klimatavtryck och bli mer lönsam