Paket & Rådgivare

Lär känna våra rådgivare

I Propmate bor inte bara AI-algoritmer, utan här bor även våra rådgivare. Upptäck vem som passar din verksamhet bäst.

Utforska våra paket

Propmate finns tillgänglig i 4 olika varianter men kan även skräddarsys efter era specifika behov.

Funktion / Paket Start Junior Advisor Senior Advisor Master Advisor
Mätpunkter
4st*
Översikt och status
Mediarapportering
Priser och klimatkorr.
CO₂ -utsläpp
Avvikelselarm
Miljöcertifieringar
Energidekl. i realtid
Ej åtgärdsförslag
Skräddarsydd målbild
PET -rapport
Digital rådgivning
Åtgärdsförslag
Enkel
Avancerad
Expert
SCADA Viewer**
5st driftbilder*
5st driftbilder*
Tempgivare
7st*
7st*
Energioptimering AI
Avancerad
Expert
Optimering spotpris
Avancerad
Expert
Optimering tariff
Investeringsuppföljn.
Hållbarhetsrapport
ChatGPT integration
Visuell ledsagning
Arbetsledning
Myndighetskontroller
Support
E-post
E-post
Direktchatt
Direktchatt

Lär känna våra rådgivare

Junior

Hej, mitt namn är Alva!

Jag finns tillgänglig i Junior-paketet och är nära till hands för att ge insikter i er  energianvändning och den dagliga driften. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med dig!

Rådgivning

Generell

Specifik

Kapacitet

Låg

Hög

Support

Minimal

Maximal

Senior

Hej, mitt namn är Alf!

Jag finns tillgänglig i Senior-paketet och kan hjälpa till att minska er energianvändning och driftkostnader. Jag har också tränat en hel del på att hitta lönsamma åtgärdsförslag kopplat till dina besparingsmål! Det vore otroligt spännande att bli en del av ert team!

Rådgivning

Generell

Specifik

Kapacitet

Låg

Hög

Support

Minimal

Maximal

Master

Hej, mitt namn är Atar!

Jag finns tillgänglig i Master-paketet och jobbar som fastighetens högra hand. Låt mig ta hand om tidskrävande uppgifter som rapportering, energiuppföljning, m.m. Jag är även expert på att identifiera besparingspotentialer och agera därefter. Det vore fantastiskt kul att växa tillsammans!

Rådgivning

Generell

Specifik

Kapacitet

Låg

Hög

Support

Minimal

Maximal