Individuell mätning och debitering

Rättvis fakturering, ökade besparingar

Gå över till Individuell Mätning och Debitering (IMD) för balanserad kostnadsfördelning. Låt hyresgästerna betala för sin faktiska resursanvändning, vilket främjar rättvisa och medvetenhet.

Så var utmaningen och så löste vi det

Utmaningen:
Traditionell debitering leder ofta till ojämna kostnader och minskade incitament att minska sin resursanvändning.

Lösningen:
Vårt system för Individuell Mätning och Debitering kopplar kostnader till personlig användning, motiverar till besparingar och säkerställer rättvisa

Nyckelfördelar

Rättvis debitering

Anpassa faktureringen till faktisk användning, ökar hyresgästernas nöjdhet och förtroende.

Incitament för besparing:

Uppmuntra ansvarsfull användning. Hyresgästerna ser den direkta ekonomiska fördelen av sina besparingsinsatser, vilket bidrar till övergripande resurseffektivitet.

Transparent rapportering

Erbjud tydliga, detaljerade fakturor. Förbättrad förståelse främjar bättre relationer mellan fastighetsförvaltare och hyresgäster.