Energioptimering

Energiprestanda för varje byggnad

Skräddarsy energianvändning för varje byggnads behov för att öka besparingen av resurser.

Så var utmaningen och så löste vi det

Utmaningen:
Konventionella proptechlösningar tar sällan hänsyn till byggnadens fysik, vilket ofta leder till förlorade besparingar.

Vår lösning:
Genom att kombinera avancerad termodynamik med AI anpassar vår energioptimering sig till varje byggnad och säkerställer minskad energianvändning och betydande kostnadsbesparingar.

Nyckelfördelar

Fördjupad analys av energianvändning

Gå djupt in i din byggnads energibeteende. Vårt tillvägagångssätt identifierar och justerar energianvändningen med AI, vilket harmoniserar avkastning och hyresgästkomfort

Bred byggnadskompabilitet

Varje byggnad kan bli en framgångssaga. Våra anpassningsbara energilösningar är till för alla, oavsett om huset är byggt för länge sedan eller igår.

Dynamisk anpassning

Vårt system svarar i realtid på skiftande omständigheter, tar hänsyn till väderdata och parerar för husets användningsmönster.