Platform

Expand what's possible with Propmate - Your Digital Advisor

Stagnant buildings are dying buildings. Propmate consolidates energy performance, lucrative investments, and sustainability strategies. Ensure you stay ahead with the next leap in building capabilities.

Fast Track to Decisions that Matter

Propmate streamlines your decision-making process, focusing on results that enhance your building’s profit
margins and lowers emissions. Transform daily operations, easing the burden of uncertainty and empowering
with insights for better energy and operational pathways.

This is how it works

Allt-i-ett-plattformen för smarta byggnader

Uppnå bättre byggnadsprestanda med en självlärande plattform. Propmate ger hela organisationen, upp till ledningsnivå, rätt förutsättningar för gröna fastighetsbestånd. Plattformen är optimerad för att hjälpa beslutsfattare att fatta välgrundade beslut för byggnadens bästa.

Realtidsförslag

Få anpassade rekommendationer på åtgärder för ytterligare energibesparingar.

Miljömärkning och Grön Finansiering

Uppfyll kriterier och öka fastighetsvärden med bättre finansiering.

Spotpris- och taxaoptimering

Använd resurser när det är som billigast.

Investeringsuppföljning

Verklig uppföljning av investeringars effekt och ROI.

Ledningsoptimerat

Verktyg utformade för verkställande nivå.

Konsekvent inomhusklimat

Klimatkontroll med temperatur-, CO2 och RF-övervakning.

Artificiell Intelligens

Uppnå precision och adaptivitet i realtid med genomgående AI-driven funktionalitet

Smart Grids

Effektiv distribution av el för bättre kostnadseffektivitet och tillgång

Energioptimering 24/7

Styr varje byggnad mot besparingsmål i realtid

Basfunktioner +

✓ Automatiserad energiuppföljning

✓ Byggnadstillstånd i realtid

✓ To-do-lista med prioriteringsordning

✓ Målplanering

✓ Realtidsuppdaterad energideklaration

✓ Mediapriser och klimatkorrigeringar

✓ Energi- och mediaflöden

✓ Prognostisering

✓ Överblick och statusrapportering

Varför Propmate?

Expertis och trygghet i en digital miljö

Mer än bara data

Vi förvandlar högkvalitativ data till konkreta insikter som ger aktörer i fastighetsbranschen handlingsbara åtgärder. Propmate gör det möjligt att använda färre verktyg, förbättra interna synergier och arbeta mer effektivt.

Affärsnytta i fokus

I Propmate samlas decennier av kompetens och erfarenheter på samma ställe. Med den grunden utvecklar vi lösningar med kundens mervärden i fokus.

Automation

Vi automatiserar tidskrävande arbetssätt och låter dig lägga fokus annat värdeskapande. Digitala byggnader är framtiden.

Processen

Så går det till

1.
Vi integrerar plattformen till befintligt system
2.
Du får värdefulla insikter om ditt fastighetsbestånd
3.
Propmate hjälper dig att uppnå byggnadens nuvarande och framtida potential

Analysera

Full kontroll, varje minut

Få stöd i analyser kring dina byggnades prestanda. Propmate ger dig viktiga insikter, förklarar trender och identifierar möjligheter.

Experthjälp i beslut och strategier som ger resultat

Propmate består av två ord; Property och Mate. Anledningen till detta är att plattformen agerar som din- och fastighetens bästa vän i realtid. Likt en bra vän stöttar Propmate dig i svåra beslut, ger goda råd och upplyser dig om något är på tok. Resultatet blir en sömlös energi- och drifthantering av varje byggnad.

 

Förklara

Ge datan ett sammanhang

Digitaliseringen och insamling av driftdata blir först relevant när vi förstår vad vi ska göra med informationen. Vår utgångspunkt är att det ska vara lätt att göra rätt och alla som använder Propmate ska kunna dra slutsatser.

Identifiera mönster och avvikelser

En stor del i den dagliga driften är avvikelsehantering och på så sätt förebygga onödig energianvändning och kostsamma olyckor. I Propmate får du hjälp med att sortera avvikelser i önskad prioritetsordning.

Optimera

Spara mer, gör mer

Hur vi använder våra resurser är avgörande för framtiden. Propmate använder AI för att optimera användningen i dina byggnader dygnet runt, året runt.

Automatiserade processer med ständig förbättring

Automatiserade processer skapar ökad produktivitet, bättre kvalitet på verksamheten, effektiv användning av resurser, minskade ledtider, mer konsekventa resultat och en mer effektiv förvaltning. Plattformen är självlärande och tar hänsyn till varje byggnads unika förutsättningar.

Rapportera

Dela rapporter

Att skriva rapporter, som exempelvis  för ESG, är en tidskrävande och återkommande uppgift. I Propmate får du hjälp med att skapa och dela rapporter med kvalitetssäkrat underlag direkt från byggnaden.

Grön finansiering, miljöcertifieringar, ESG och energideklarationer

Propmate underlättar hållbarhetsarbetet genom att visa hur varje byggnad förhåller sig till gränsvärden för grön finansiering, miljöcertifieringar och energideklarationer i realtid.

Continous assistance

Goal-Oriented Co-pilot

Align every decision with your vision. Propmate fine-tunes energy usage and sustainability strategies directly to your enterprise’s unique goals, making adjustments where it counts.

No more guesswork

Knowing is seeing

Intuitive insights at your fingertips. With Propmate, complex data becomes straightforward. Our dashboards offer clear, actionable proposals, making expert decisions more accessible.

Forecast impact

Track and follow up investments

Foresee and study the impact of your choices. Propmate recommends profitable investments and provides ROI- and lifecycle cost projections. Easily shareable, these insights offer a comprehensive view of the effectiveness of your decisions.

Gather and Understand

Collect high-definition property data and transform it into a complete view of your building portfolio.

Map and Highlight

Visualize your building’s metrics with intuitive dashboards highlighting operational insights and building performance.

Strategic Foresight

Quickly pinpoint areas for improvement in energy use and operational efficiency. Use forecasts to plan your next move proactively.

Streamline with Automation

Effortlessly automate management tasks. From energy monitoring to maintenance scheduling, Propmate integrates smoothly, reducing manual workloads.

Refine and Reveal

Evolve your management strategies effectively. Propmate tracks your energy efficiency and cost management progress, offering guidance for ongoing refinement.

Integration

Syncs your World

Worried your buildings aren’t prepared enough for Propmate? Unlike many solutions, there’s no big deal! Propmate works effectively even with basic setups. Utilizing simple metrics, it delivers insightful management solutions through clever engineering. Ensuring every building can benefit, regardless of its tech level.

Ready to get going?

Join the Forefront of High-Performing Buildings Today