About us

Our Mission

To create the most usable and capable tools for building performance, contributing to 1,8% lower resource use globally by simplifying complex decisions.

Om Abentor

Experters insikter ger rätt förutsättningar

10 st

Kommersiella innovationer i fastighetsbranschen

>4,500,000 m²

Fastighetsyta analyserad för energioptimering

+30 år

Erfarenhet av energibesparingar i byggnader

Our Story

The Inception:
2017, Abentor was founded to fill a critical gap in the real estate management sector. With their respected backgrounds in energy engineering and real estate development, our founders embarked on a mission to innovate and transform how we manage properties.

Revolutionizing the Industry:
Confronted with the limitations of existing property management tools, our founders were determined to create a more effective solution. Their goal was to develop a platform that empowers a wide range of users to make expert-level decisions quickly, fostering a greener approach in real estate.

A Bold Step Forward:
Embracing boldness, we set out to change the status quo. We created a single platform for all, designed to drastically lower energy usage, reduce operating costs, and enable transformation across entire enterprises.

Our Ongoing Mission:
Our mission remains clear and steadfast as we grow: “To create the most usable and capable tools for building performance, contributing to 1,8% lower resource use globally by simplifying complex decisions.”

Written by our founders, Robert Modrusan and Per Jutner

Grundare

Om Abentor

Vår bakgrund

Våra grundare Robert Modrusan och Per Jutner representerar en lång och gedigen erfarenhet i fastighetsbranschen både från ingenjörs- och energiperspektivet till fastighets- och stadsutvecklars-perspektivet.

Med dessa ögon sågs en möjlighet att hjälpa till och skapa förutsättningar energieffektiva byggnader och system som hjälper fastighetsägare att fatta välgrundade beslut vid rätt tillfälle. Den insikten lade grunden för Abentor Innovation.

Om Abentor

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag ligger i att utveckla säkra och värdeskapande system och tjänster som sätter fastighetsägare och beslutsfattare i fokus.

Vi skapar värde för våra kunder som sätter kundens affärsnytta i fokus, genom att utveckla lättbegripliga lösningar på komplexa problem.

plattform_fastighet
Vision Abentor om oss

Om Abentor

Vår vision

Vår vision är att skapa byggnader som inte bara huserar, utan också anpassar sig, lär sig och växer med oss.

Vi vill bidra till en framtid där optimering av resurser är en naturlig och enkel process för alla organisationer som hanterar byggnader.

Our Leadership

Robert Modrusan

Co-Founder, CEO and CTO

Per Jutner

Co-Founder and Board Member

Fredrik Sjöstrand

Board Member

For a better world

Sustainability as Strategy

Weaving sustainability into every fabric of our
work since 2017, we’re not just in business; we’re on a mission to green the real estate world. By broadening access to our innovative solutions, we empower more buildings to meet ambitious sustainability targets.

Ready to get going?

Join the Forefront of High-Performing Buildings Today