Idag uppmärksammar vi internationella kvinnodagen

Idag den 8 mars uppmärksammar vi Internationella Kvinnodagen genom att lyfta en av våra medarbetare Linnéa Rundlöf – en drivande kraft, vars engagemang och insatser är svåra att omsätta i ord och betydelse för Abentor. Vi passade på att ställa några frågor till Linnéa om jämställdhet och hur vi kan uppmuntra fler kvinnor att röra […]

Artikelserie Del 2 – Artificiell Intelligens, Machine Learning och Deep Learning i fastighetsbranschen: Möjligheter i Fastighetsbranschen

I den första delen av denna serie definierade vi de viktiga begreppen Artificiell Intelligens (AI), Machine Learning (ML) och Deep Learning (DL). Nu ska vi dyka djupare in i hur dessa tekniker kan användas inom fastighetsbranschen för att accelerera hållbarhetsarbetet och effektivisera beslutsprocesser mot en grönare framtid. 1. Automatisering och Beslutsunderlag AI kan automatisera många […]

Artikelserie Del 1 – Artificiell Intelligens, Machine Learning och Deep Learning i fastighetsbranschen: Förstå Begreppen och Nivåerna

Artificiell Intelligens (AI), Machine Learning (ML) och Deep Learning (DL) är framträdande termer i dagens teknologiska landskap. Även om de ofta används omväxlande, representerar dessa ord distinkta, men sammanlänkade koncept inom dataforskningens värld. För att illustrera detta, låt oss tänka på AI, ML och DL som elementen i ett solsystem. AI utgör solen, centrum av […]

AI som effektiviseringsverktyg i fastighetsbranschen – en revolution inom energioptimeringen

Fastighetsbranschen har länge kämpat med komplexa och tidskrävande beslutsprocesser. Särskilt gäller detta vid optimering av byggnaders energiprestanda, en uppgift som kräver att man navigerar genom enorma mängder data och variabler. Denna process kan ofta dra ut på tiden, med månader av förberedelser innan effektiva beslut kan fattas.    Dessutom står branschen inför utmaningen att balansera […]

Ställ högre krav på cybersäkerheten i den digitala fastighetsvärlden

Den pågående digitala transformationen inom fastighetsbranschen har lett till en väsentlig ökning av datagenerering och datalagring. Fastighetsägare och förvaltare kan nu utnyttja omfattande information för att optimera driften och effektiviteten i sina fastigheter. Med ökad digitalisering kommer dock behovet av robust och pålitlig cybersäkerhet att spela en mer central roll. Fastigheter är i allt större […]

Propmate: Nyckeln till Grön Finansiering för dina byggnader

I den alltmer miljömedvetna tidsålder vi lever i, är hållbarhet inte bara en trend, utan en nödvändighet. Fastighetsägare och förvaltare möter ökande krav på att förbättra sina byggnaders miljöprestanda. På det här området kan vår plattform Propmate göra stor nytta och ge stöd till fastighetsägare i att möta kriterierna för grön finansiering.   Propmate utnyttjar […]

Sömlös integration i fastighetsbranschen – vikten av att tala samma språk

Digitaliseringen inom fastighetssektorn skapar nya möjligheter och utmaningar. För att främja en hållbar utveckling och samarbete mellan aktörer behöver system integreras på ett smidigt sätt. Gemensamma språk som Co Class och RealEstateCore spelar en central roll i denna process. Effektiv kommunikation och samarbete Dessa typer av standardiserade språk underlättar kommunikationen och samarbetet mellan olika aktörer […]

Propmate skapar trygghet hos förvaltningen med sin allt-i-ett-lösning

Som branschens innovatör förändrar Propmate spelplanen för hur en komplett proptechplattform skall fungera. Plattformen erbjuder en rad fördelar för förvaltare, fastighetsbolag, ingenjörer och fastighetsägare. Genom att effektivt sammanföra realtidsdata, åtgärdsförslag, miljöcertifieringar och mycket mer, skapar Propmate en grund för bättre beslutsfattande och resurseffektivitet. I denna artikel kommer vi att undersöka hur Propmates egenskaper kan hjälpa […]

Mönsterbrytande teknik banar väg för minskad CO2-användning från våra byggnader

Med en kombination av tekniska innovationer, beteendeförändringar och hållbara strategier kan vi göra betydande framsteg mot en mer hållbar framtid. Fastighetsbranschen spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser. Men vilka är de lösningar som fastighetsbranschen borde implementera för att göra verklig skillnad?   Allt fler fastighetsägare strävar efter […]

Hur löser vi kompetensbristen inom digital teknik för fastigheter?

Inom fastighetsbranschen letar vi ständigt efter sätt att öka effektiviteten samtidigt som vi erbjuder en bättre och bredare service till våra kunder. Under senare år har teknologi blivit alltmer sammanflätad med byggnader och dess förvaltning. Integrationen av proptech har gått och blivit en nödvändighet för att företag ska kunna bli hållbara på både kort och […]